Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna URE

Przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników polskich w Bydgoszczy działają Komisje Kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki nr 116 i nr 663 powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie „szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.” (Dz.U. z 2003r. Nr 89 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 141 poz.11-89). KOMISJE są uprawnione jest stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: 1 (elektryczna), 2 (cieplna) i 3 (gazowa) cytowanego ROZPORZĄDZENIA.

 

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej nr 116:

Grupa 1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10).

Grupa 2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10).

Grupa 3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10).

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna URE nr 116
Ośrodek SIMP w Bydgoszczy
ul. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
tel. +48 52 322-92-58
e-mail: andrzej@uprawnienia.com

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej nr 663:

Grupa 1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt 2,3,4,5,7,9 i 10).

Grupa 2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt 1,2,4,5,6,7,8 i 10).

Grupa 3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt 4,5,6,7,8 i 10).

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna URE nr 663
Ośrodek SIMP w Bydgoszczy
ul. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
tel. +48 52 322-08-04
e-mail: odissimp@neostrada.pl

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem czym są uprawnienia energetyczne.