Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

 

Skład Zarządu
Prezes Maciej MATUSZEWSKI
Wiceprezes Ireneusz JAKUBIAK
Sekretarz Joanna WILCZARSKA
Skarbnik Ewa KULIŚ
Członek Sylwester BOROWSKI
Członek Artur DEMBOWY
Członek Marek MACKO
Członek Piotr PRENTKI
Członek Adam TOMYŚLAK
Członek Piotr ZIELIŃSKI

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Marek SZYMCZAK
Członek Izabela ROJEK
Członek Adam TOMYŚLAK

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Zenon NIEŚMIAŁEK
Członek Andrzej JAZDON

 

Komisje stałe oddziału
Macko Marek Komisja ds. Naukowo – Technicznych
Kuliś Ewa Komisja ds. Imprez Integracyjnych
Prentki Piotr Komisja ds. Kół i Sekcji Naukowo – Technicznych
Zieliński Piotr Komisja ds. Socjalno – Bytowych
Borowski Sylwester Komisja ds. Konkursów
Łukasiewicz Marcin Komisja ds. Promocji
Jakubiak Ireneusz Komisja ds. Odznak i Wyróżnień