Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Bydgoszczy

Bydgoski Dom Technika
85-030 Bydgoszcz
ul. Gotowskiego 6 (pok.132)

Biuro czynne we wtorki od 16:00 do 17:00

e-mail: bydgoszcz@simp.pl

Konto PKO BP 31 1020 1475 0000 8402 0350 9700